Widziane z Senatu (16 VIII 2018 r.)

24-08-2018 11:50
("Kronika Beskidzka" nr 23 (3210) z 16 sierpnia 2018 r.)

Podczas gdy studenci są na półmetku wakacji, uczniowie powoli myślą o powrocie do szkoły (co bez wątpienia ułatwi program „Dobry Start”, w ramach którego rodzice otrzymają 300 zł wsparcia na każde uczące się dziecko), a większość Polaków już zakończyła urlopy, senatorowie dopiero udają się na odpoczynek. Paradoksalnie, tegoroczne, wyjątkowo upalne lato „chłodzi” polityczne emocje pozwalając skupić się na rzeczach innych niż bieżąca polityka, a więc chociażby tegorocznym Tour de Pologne - w tym roku ponownie odbywającym się na drogach naszego regionu.

Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Senatu odbyło się w dniach 24-27 lipca. Jednym z ważniejszych punktów tego posiedzenia było głosowanie nad wyrażeniem zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W praktyce oznaczało to uczynienie pierwszego kroku do zmiany konstytucji. Niestety Senat nie wyraził zgody na zarządzenie referendum. Większość senatorów (52 osoby) wstrzymała się od głosu, 30 było przeciw, 8 nie głosowało. Za zarządzeniem referendum opowiedziało się 10 senatorów, w tym moja osoba.

Uważam, że zmiana polskiej konstytucji jest konieczna. Stosowne referendum jest nam bardzo potrzebne. Należy wsłuchać się w głos Polaków i pozwolić im na wypowiedzenie się w kwestii kierunków zmian naszej ustawy zasadniczej. Mam nadzieję, że referendum dojdzie do skutku w późniejszym terminie, a w perspektywie kilku lat nasza konstytucja zostanie zmieniona tak, aby jeszcze lepiej bronić praw wszystkich obywateli.

13 lipca bez poprawek przyjęliśmy ustawę o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Był to prezydencki projekt ustawy. Medalem odznaczane będą wszystkie osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, wykazały się aktywną działalnością zawodową i społeczną, a także działały na polu nauki, literatury i sztuki.

Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, ale także przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż. Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości nowe wyróżnienie będzie nadawane przez prezydenta z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Warto dodać, że odznaczenie nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, który został ustanowiony w 1928 r. z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

7 czerwca między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podstawowym celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat a jego łączny budżet to 103 mld zł. Ministerstwo od września do października tego roku będzie organizować w każdej gminie szkolenia dotyczące możliwości dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w ramach programu. Końcem lipca uczestniczyłem w zorganizowanej w Ministerstwie Środowiska konferencji poświęconej programowi i muszę przyznać, że zapowiada się bardzo obiecująco. Bez wątpienia jest to ogromny krok przybliżający nas do rozwiązania problemu smogu.

Andrzej Kamiński