Widziane z Senatu (21 VI 2018 r.)

03-07-2018 10:21
("Kronika Beskidzka" nr 25 (3202) z 21 czerwca 2018 r.)

Śmierć jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Czasem przychodzi nagle, innym razem niejako „czeka” się na nią latami. 23 maja w wieku 95 lat zmarła moja Mama - śp. Weronika Kamińska z domu Stawowczyk. Jej pogrzeb - co pewnie nie było przypadkiem - odbył się w Dzień Matki. W imieniu własnym oraz rodziny bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom ostatniego pożegnania, a także wszystkim innym osobom, które wspierały nas w tych trudnych dniach, przekazały kondolencję, ofiarowały modlitwę i zamówiły Msze św. za spokój duszy śp. Mamy.

W moim ostatnim artykule sygnalizowałem niebezpieczeństwo związane z możliwością likwidacji studni głębinowych i ujęć wody podziemnej w Dankowicach w związku z „budową drogi ekspresowej SI od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”. Po moim wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad spotkałem się jeszcze z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz I Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem. Podczas spotkania wystąpiłem z apelem o tymczasowe wstrzymanie prac i ustalenie takiego przebiegu drogi, który umożliwi zachowanie studni i ujęć wody podziemnej (które zaopatrują sporą część naszej gminy w wodę, bardzo dobrej jakości). Aktualnie temat ten jest analizowany przez powołane do tego służby, a mieszkańcy Dankowic zbierają podpisy pod apelem o zachowanie naszych studni. W dalszym ciągu uważam, że w tej sprawie możliwe jest wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

W ostatnim czasie nasz region odwiedziło dwóch Ministrów. 18 maja do Czechowic-Dziedzic przybył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Pan minister odwiedził Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, gdzie m.in. spotkał się z załogą oraz Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”. Drugim etapem odwiedzin była wizytacja zakładów „Lotos” (Terminale i Biopaliwa). Dziesięć dni później na Beskidzkiej Ziemi gościł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, który otworzył nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Nowa siedziba naszej policji należy do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w całej Polsce. Właśnie oddana do użytku inwestycja bez wątpienia przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Koniec maja i przełom czerwca obfitował w wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i religijnych. 19 maja gościłem w Kaniowie na obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody były połączone z przekazaniem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego najwyższej klasy. Dzień później odbyła się doroczna Majówka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”. Stowarzyszenie „Razem” prowadzi w Bestwienie Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego, w którym dorosłe osoby z upośledzeniem umysłowym mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Dzięki temu rodzice nie muszą się martwić, gdzie trafią ich dzieci gdy choroba lub śmierć uniemożliwi im dalsze zajmowanie się nimi. 27 maja wraz z Akcją Katolicką naszej diecezji wziąłem udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Bielsku-Białej. Maszerującym towarzyszyła piękna pogoda i wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów w Parku im. Juliusza Słowackiego. W Dzień Dziecka uczestniczyłem w otwarciu Dni Bielska-Białej. W ten dzień odbył się (m.in.) koncert Bielskiej Orkiestry Dętej oraz Golec uOrkiestra, a także pokaz sztucznych ogni. 3 czerwca brałem udział w Wilamowskich Śmiergustach - dorocznym święcie Gminy Wilamowice. W ten sam dzień 60-lecie świętowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bestwinki. Tydzień później, jako prezes Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, wziąłem udział w dorocznej, ogólnopolskiej pielgrzymce naszego ruchu na Jasną Górę. Na miejscu modlitwie Apelu Jasnogórskiego przewodniczył asystent kościelny AK naszej diecezji - ks. prof. Tadeusz Borutka. W sobotę uczestniczyliśmy w Mszy św. na Jasnej Górze, której przewodniczył biskup senior Stefan Regmunt z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wraz z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem, księdzem prałatem Tadeuszem Żdaniakiem, asystentem DIAK diecezji białostockiej oraz panią Lidią Gliwą z diecezji Toruńskiej zostałem uhonorowany medalem zasługi „Za dzieło apostolstwa”. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie.

Powoli zbliżają się wakacje, rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Sobie i czytelnikom „Kronika Beskidzkiej” życzę wiele słońca, a także samych zwycięstw naszej reprezentacji.

Andrzej Kamiński