Widziane z Senatu (17 V 2018 r.)

23-05-2018 09:55
("Kronika Beskidzka" nr 72 (3197) z 17 maja 2018 r.)

W ostatnim czasie jednym z głównych tematów poruszanych w mojej gminie (Wilamowice), a szczególności w moim sołectwie jest realizacja zadania inwestycyjnego pod fachową nazwą „Budowa drogi ekspresowej SI od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku — Białej”. Temat ten stał się ostatnio bardzo popularny nie tylko ze względu na obiektywnie istniejącą potrzebę powstania tej drogi, ale także dlatego, iż realizacja tego zadania może spowodować likwidację studni głębinowych i ujęć wody podziemnej w Dankowicach (które obecnie są głównym źródłem zaopatrzenia całej gminy w wodę). W zamian za istniejące i dobrze funkcjonujące ujęcia w Dankowicach mielibyśmy zyskać nową sieć wodociągową, która – przynajmniej w teorii – funkcjonowałaby na takich samych zasadach jak obecna.

Proponowana zmiana spowodowała szereg kontrowersji i protestów (np. „Uchwałę nr 2/2018 Rady Sołeckiej w Dankowicach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej likwidacji studni głębinowych i ujęć wody podziemnej w Dankowicach i zmiany obecnych stref ochrony bezpośredniej i pośredniej”). W związku z powyższym zwróciłem się z pismem interwencyjnym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pytając (między innymi) czy w związku z proponowanymi zmianami zostały sporządzone/zlecone odpowiednie opracowanie lub ekspertyzy oraz czy użytkowanie i korzystanie z instalacji jaką miałaby wybudować GDDKiA, w zestawieniu z korzystaniem z obecnych ujęć wody, będzie organizacyjnie i ekonomicznie uzasadnione? Mam nadzieję, że w tej sprawie uda się wypracować rozwiązanie, które pozwoli na rozbudowę drogi przy jednoczesnym zachowaniu studni głębinowych i ujęć wody w Dankowicach.

Przełom kwietnia i maja obfitował w rozmaite wydarzenia, konferencje i spotkania. 17 kwietnia w Senacie RP odbyła się konferencja „Służba publiczna - współczesne wyzwania”. Konferencję zorganizował Instytut Myśli Schumana, Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana (którego mam zaszczyt być przewodniczącym) oraz Senat RP. W spotkaniu wzięły udział osoby pełniące służbę publiczną zarówno w sferze polityki, jak i na poziomie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, administracji rządowej i samorządowej, czy też w samorządach zawodowych i służbach mundurowych. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, co kryje się współcześnie pod pojęciem służby publicznej i czy w zderzeniu z nowoczesnością postawa służebna nadal jest potrzebna? Zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi przed sektorem publicznym w Polsce, a także nad tym, jak sprawić, aby punkt widzenia Polski był uwzględniany w polityce europejskiej. Dyskutowano o tym, czy Robert Schuman, twórca zjednoczonej Europy, może stanowić dziś wzór osoby w służbie publicznej, a jego myśli i koncepcje mogą ożywić debatę na temat przyszłości Europy. Zdaniem uczestników konferencji Europie potrzebna jest działalność publiczna, pojmowana jako służba oparta na wartościach chrześcijańskich, które ukształtowały Europę i legły u podstaw wizji Wspólnoty Europejskiej Roberta Schumana.

21 kwietnia Bielskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie 18. Przeglądu Pieśni Patriotycznej, organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej naszej diecezji połączone z wręczeniem nagród i koncertem z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Bielsko").W tegorocznym „Przeglądzie” udział wzięło aż 1139 uczestników. Po raz kolejny jestem zbudowany patriotyzmem i umiejętnościami dzieci i młodzieży biorących udział w „Przeglądzie”.

Dzień później do Bielska-Białej na moje zaproszenie przyjechał Wojciech Sumliński. Znany dziennikarz śledczy i publicysta. Pomimo ewidentnie niesprzyjającej obecności na tego typu spotkaniach pogody (było bardzo ciepło i pogodnie), do Sali NOT-u przybyło około 70 osób aby wysłuchać ciekawej prelekcji naszego gościa.

3 maja także w Bielsku-Białej wziąłem udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja prosto z których pojechałem do Pszczyna na Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczny Marsz odbywał się pod hasłem Rodzina – Radość – Miłość. Podobne wydarzenie będzie miało miejsce w Bielsku-Białej 27 maja i rozpocznie się Mszą św. odprawioną o godzinie 14:00 w Katedrze Świętego Mikołaja.

Andrzej Kamiński