Widziane z Senatu (19 IV 2018 r.)

24-04-2018 10:13
("Kronika Beskidzka" nr 68 (3193) z 19 kwietnia 2018 r.)

Praca senatora to nie tylko spotkania z wyborcami, udział w obradach senatu, składanie oświadczeń, praca w komisjach oraz czytanie długich (i czasem nudnych) projektów ustaw wraz z uzasadnieniami. Bywa, że jako parlamentarzyści możemy włączyć się w organizację różnych ciekawych konkursów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W ostatnim czasie włączyłem się w organizację dwóch interesujących konkursów plastycznych: „Orzeł Biały - nasza duma” oraz „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Celem pierwszego konkursu było zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa. Do mojego biura spłynęły łącznie 142 prace uczniów z około 40 szkół z terenu Bielska-Białej, powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Prace - wykonane różną techniką - przedstawiały wizerunek polskiego orła. Decyzją jury za najlepszą w kategorii szkół ponadpodstawowych uznano pracę Alicji Dobiji - uczennicy IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej z Bielska-Białej, a w kategorii szkół podstawowych pracę Pauliny Maroszek z SP nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie. Obie uczennice na początku maja udadzą się do Senatu na ogólnopolski finał konkursu. Przyznaliśmy także kilkanaście wyróżnień.

Na konkurs strażacki wpłynęły 63 prace, spośród których za najlepszą uznano pracę Katarzyny Markiel z SP im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi. Na etap ogólnopolski konkursu przekazano także prace autorstwa Darii Hankus z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kaniowa, Szymona Lacha z SP nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach oraz Andrzeja Zarębskiego, Piotra Kubicy i Michała Małka (reprezentujących SP im. Jerzego Kukuczki w Kalnej). Wszystkim uczestnikom obu konkursów serdecznie gratuluję. Dziękuję dyrekcji i nauczycielom za włączenie się w to przedsięwzięcie. Zapraszam na moją stronę (kaminskiandrzej.pl) oraz profil na facebooku gdzie można obejrzeć zdjęcia części prac.

W związku ze złożoną przez Pana Prezydenta propozycją zgłaszania ewentualnych kierunków zmian naszej konstytucji złożyłem, wraz z grupą kilkunastu senatorów, skierowane do Głowy Państwa oświadczenie „w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej”. W naszym oświadczeniu napisaliśmy m.in. „Dzisiaj świadomość społeczna i kultura prawna rozwinęły się na tyle, że ojcostwo coraz powszechniej rozumie się jako postawę czynnej i zaangażowanej relacji ojca z dzieckiem. Co więcej, dostrzega się coraz wyraźniej, że zaangażowanie mężczyzn w ojcostwo stanowi wartość społeczną i jest elementem dobra wspólnego. Uważamy, że należy zabiegać, by ojcostwo znalazło się w konstytucji jako wartość in extenso chroniona i kultywowana w Rzeczypospolitej Polskiej. Przemawia za tym wiele argumentów, z których chyba najważniejszym jest prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców”.

Otrzymana z Kancelarii Prezydenta odpowiedź pozwala mieć uzasadnioną nadzieję na to, iż już niedługo stosowany zapis znajdzie się w naszej konstytucji. W odpowiedzi napisano m.in.: „Zapewniam, że omawiane zagadnienie jest obecnie jedną z najgłębiej analizowanych spraw w Kancelarii Prezydenta RP pod kątem opracowania zestawu pytań referendalnych, a w przyszłości także dokonania zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Serdecznie zapraszam na spotkanie z Wojciechem Sumlińskim - znanym publicystą i dziennikarzem śledczym. Wojciech Sumliński jest autorem wielu książek obrazujących wpływ służb specjalnych na nasze życie społeczne, polityczne i gospodarcze (m.in. „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”, „Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera”, „ABW”, „Ksiądz”, „Oficer”). Zorganizowane przeze mnie spotkanie - połączone z promocją najnowszej książki zatytułowanej „To tylko mafia. Historia nieprawdopodobnie prawdziwa i gorsza niż samo piekło” - odbędzie się 22 kwietnia w Bielsku-Białej w dużej sali NOT-u (przy ulicy 3 Maja 10). Początek o godzinie 16.00, wstęp wolny.

Andrzej Kamiński