Służba Publiczna - współczesne wyzwania

20-04-2018 09:24
17 kwietnia 2018 r. w Senacie RP odbyła się konferencja "Służba publiczna - współczesne wyzwania". Konferencję zorganizował Instytut Myśli Schumana, Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana (którego mam zaszczyt być przewodniczącym) oraz Senat RP.

W spotkaniu wzięły udział osoby pełniące służbę publiczną zarówno w sferze polityki, jak i na poziomie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, administracji rządowej i samorządowej, czy też w samorządach zawodowych i służbach mundurowych. Uczestnicy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, co kryje się współcześnie pod pojęciem służby publicznej i czy w zderzeniu z nowoczesnością postawa służebna nadal jest potrzebna? Zastanawiano się nad wyzwaniami stojącymi przed sektorem publicznym w Polsce, a także nad tym, jak sprawić, aby punkt widzenia Polski był uwzględniany w polityce europejskiej. Dyskutowano o tym, czy Robert Schuman, twórca zjednoczonej Europy, może stanowić dziś wzór osoby w służbie publicznej, a jego myśli i koncepcje mogą ożywić debatę na temat przyszłości Europy. Zdaniem uczestników konferencji Europie potrzebna jest działalność publiczna, pojmowana jako służba oparta na wartościach chrześcijańskich, które ukształtowały Europę i legły u podstaw wizji Wspólnoty Europejskiej Roberta Schumana.

Podczas konferencji odbyły się 3 sesje. Podczas I „Robert Schuman – dzieło jego życia” refleksje na temat Unii Europejskiej w obecnym kształcie skonfrontowano z koncepcjami jednego z jej twórców. II sesja poświęcona była służbie dla Polski i Europy. Podczas sesji III debatowano na temat nowoczesnej służby publicznej we współczesnej Europie.

Relacja na stronie Senatu: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10586,konferencja-sluzba-publiczna-wspolczesne-wyzwania.html