Konkurs strażacki - wybór najlepszych prac na etapie okręgowym

21-03-2018 09:25
Maraton konkursowy trwa. W dniu wczorajszym (20. 03.) wybieraliśmy najlepsze prace przesłane na konkurs strażacki - "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień" (ogłoszony przez Senacki Zespół Strażaków).

Prace przesłane do mojego biura oceniała komisja konkursowa w składzie:

1. st. bryg. Grzegorz Piestrak – przewodniczący
2. Elżbieta Szczypka – członek
3. Justyna Suchanek – członek
4. Izabela Wandzel – członek

Prace oceniane były w kategorii szkół podstawowych.

Na konkurs wpłynęły łącznie 63 prace. Uczestnicy konkursu reprezentowali szkoły z powiatu bielskiego.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami i merytorycznej dyskusji postanowiło do etapu ogólnopolskiego zakwalifikować 6 prac autorstwa:

- Katarzyny Markiel – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi (dodatkowe wyróżnienie dla najlepszej pracy);
- Darii Hankus – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie;
- Andrzeja Zarębskiego – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej;
- Piotra Kubicy – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej;
- Michała Małka – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej;
- Szymona Lacha – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach;

Dokonując oceny prac jury pod uwagę brało czytelność nawiązania do tematu konkursu i sposób jego przedstawienia, oryginalność, samodzielność, a także staranność wykonania pracy i stopień opanowania danej techniki przekazu.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Gratulujemy i życzymy sukcesów artystycznych.

Wszystkie prace konkursowe, które nie zostały przekazane do Warszawy trafią na specjalną wystawę zorganizowaną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Wystawa odbędzie się prawdopodobnie na początku maja. O dokładnym terminie wystawy poinformujemy szkoły telefonicznie w kwietniu.

Andrzej Kamiński