Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

01-03-2018 12:42
Dziś kolejny raz obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Z tej okazji w Bielsku-Białej odbędzie się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych (początek o godzinie 17:00 z Placu Opatrzności Bożej).

Znaczenie dzisiejszego święta wyjaśnia treść uchwały z 3 lutego 2011 roku:

"W hołdzie <Żołnierzom Wyklętym> — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu — stanowi się, co następuje: (...) Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci <Żołnierzy Wyklętych>".

Jeden z "grypsów zza krat" "wyklętego" pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”:

"Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec".

Cześć i Chwała Bohaterom!

Na ostatnim zdjęciu - Więzienie na Rakowieckiej - dziś Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W tym więzieniu więziono także płk. Łukasza Cieplińskiego.