Podpisy pod wnioskiem o referendum ws. komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia.

07-06-2011 12:52
Zgodnie z zapowiedzią Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego, ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem do Sejmu RP o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dla Polski. Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum. Oczywiście zależy nam na zebraniu jak największej liczby ważnych podpisów obywateli.

Wzór karty służącej do zbierania podpisów popierających wniosek można pobrać na stronie Pana Posła Stanisława Szweda. / www.szwed.info.pl /

Ustalony wzór karty jest jedynym właściwym. Na każdej karcie obligatoryjnie musi znajdować się określenie sprawy oraz propozycje pytań. Niedopuszczalnym jest „doklejanie” bądź zbieranie kart tylko z tabelą na podpisy. Wszystkie rubryki w tabeli winny być właściwie i czytelnie podpisane (w miarę możliwości również podpis).
Zakończenie zbierania podpisów pod wnioskiem planowane jest na koniec czerwca 2011 r.

Do tego czasu zebrane podpisy należy dostarczyć do najbliższych biur parlamentarnych PiS, biur partii lub przesłać do biura PiS w Warszawie (ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa). Istnieje możliwość wcześniejszych cząstkowych wysyłek, jednak ze znaczną ilością podpisów.

Komercjalizacja służby zdrowia będzie w większości przypadków prowadzić do prywatyzacji.
Głównym problemem służby zdrowia nie jest wcale złe zarządzanie, ale chroniczne niedofinansowanie. Rozwiązanie tego problemu byłoby możliwe tylko w ramach generalnej reformy finansów publicznych. Zamiast prawdziwej reformy mamy zatem zwykłą ucieczkę od problemu i zarazem od odpowiedzialności za konsekwencje własnych pomysłów, gdyż w razie czego zawsze będzie można powiedzieć: to nie my prywatyzujemy – to samorządy.