Turniej Szachowy pod honorowym patronatem senatora RP Andrzeja Kamińskiego

05-10-2017 12:04
Szanowni Państwo,
21 października (sobota) w Pszczynie odbędzie się Turniej Szachowy pod moim honorowym patronatem. Zachęcam do uczestnictwa i propagowania turnieju wśród znajomych szachistów. Do zobaczenia w Pszczynie!
Więcej informacji:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5508/index.html?l=pl

Ps.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5508/ lub poprzez wysłanie danych (imię i nazwisko, kategoria szachowa, klub – miejscowość, pełna data urodzenia) na adres: szachy@smartchess.pl. Zgłoszenia można również dokonać w Biurze Poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Pszczynie. Zgłoszenia do 18 października 2017 roku.


Regulamin Turnieju Szachowego w Pszczynie pod honorowym patronatem senatora RP
Andrzeja Kamińskiego (21.10.2017 r.)

1. Organizator

Struktura Terenowa Prawa i Sprawiedliwości – Pszczyna

2. Termin i miejsce rozgrywek

21.10.2017 r. (sobota) godzina 10:00

Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości, ul. Warowna 3 43-200 Pszczyna

3. Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie miasta Pszczyna oraz powiatu pszczyńskiego.

4. System rozgrywek

Tempo gry: 15 minut na zawodnika,

System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund,

Przewidywane zakończenie turnieju: 14:00.

5. Warunki uczestnictwa

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5508/ lub poprzez wysłanie danych (imię i nazwisko, kategoria szachowa, klub – miejscowość, pełna data urodzenia) na adres: szachy@smartchess.pl. Zgłoszenia można również dokonać w Biurze Poselskim Prawa i Sprawiedliwości w Pszczynie. Zgłoszenia do 18 października 2017 roku.

UWAGA!

Organizator planuje udział do 50 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Wpisowe

Udział w Turnieju jest odpłatny: 10 zł, płatne na sali gry przed rozpoczęciem zawodów.

UWAGA!

W przypadku zawodników niezgłoszonych do 18 października 2017 roku – wpisowe wzrasta o 5 zł.


7. Nagrody

Zwycięzca Turnieju otrzyma puchar.

Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizator planuje również nagrodzić najmłodszych zawodników turnieju.

8. Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający licencję sędziowską Polskiego Związku Szachowego. Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na relacje z imprezy w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę, telewizję, radio oraz Organizatora, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)” oraz z Ustawą o prawach autorskich w myśl art. 81.