Widziane z Senatu (14 VI 2017 r.)

19-06-2017 08:52
("Kronika Beskidzka" nr 24 (3149) z 14 czerwca 2017 r.)

Jednym z głównych wyzwań wobec których staje każda władza jest utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej. Choć sieć dróg w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o autostrady i drogi szybkiego ruchu, nie należy do najlepiej rozwiniętych w Europie, to na szczęście w ostatnich latach zaczyna się sporo w tej kwestii zmieniać, co zauważają nawet turyści z zachodniej części naszego kontynentu.

Region w którym mieszkamy charakteryzuje się dość dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową. Oczywiście cały czas czekamy na drogę ekspresową z Bielska-Białej do Krakowa, a także finalizację kilku mniejszych, już zapowiedzianych inwestycji. Porównanie południa województwa śląskiego z innymi częściami kraju wypada jednak zdecydowanie na plus dla naszego województwa. Niestety to, co dla kierowców jest błogosławieństwem, dla lokalnej ludności bywa wielkim utrapieniem. Nie tak dawno zostałem poproszony o interwencję w związku z uciążliwością i niedogodnościami wywoływanymi przez nieustanny, przekraczający normy i wykluczający normalne funkcjonowanie hałas związany z eksploatacją drogi krajowej DK1 na odcinku gminy Czechowice-Dziedzice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w kwietniu tego roku informowała o planach dotyczących przygotowania zlecenia wykonania zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1. Jednak nadal nie jest do końca jasne, gdzie takie zabezpieczenia zostaną wykonane, kiedy prace zostaną rozpoczęte, ile będą trwały i na ile ich zakres uwzględni postulaty mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Za pomocą oświadczenia senatorskiego zwróciłem się z prośbą o odpowiedź na powyższe pytania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ostatnich tygodniach jako przedstawiciel senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej uczestniczyłem w spotkaniu z delegacją Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego podczas którego dyskutowaliśmy o sytuacji kobiet w Polsce. Wśród poruszonych tematów znalazła się między innymi kwestia sytuacji na rynku pracy, a także zwalczania przemocy wobec kobiet. Niestety, delegacja z Europarlamentu próbowała także udowodnić, iż nasze państwo łamie prawa kobiet ponieważ nadal nie zliberalizowaliśmy przepisów dotyczących aborcji, a także nie chcemy finansować zapłodnienia in vitro. Nie pierwszy już raz pewne środowiska próbują wymusić na nas zgodę na swobodne zabijanie dzieci nienarodzonych. Najsmutniejsze, iż osoby, które w imię obrony życia dzieci nienarodzonych - a więc w 50% kobiet - nie zgadzają się na aborcję, są uznawane za „wrogów kobiet”…

7 czerwca także jako przedstawiciel wspomnianej powyżej Komisji uczestniczyłem w spotkaniu z delegacją Komisji Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego Węgier. Węgrzy przyjechali do Polski aby porozmawiać o programach wsparcia dla dzieci i rodziny, systemie opieki społecznej i różnych działaniach, których podjęcie mogłoby skutkować poprawą sytuacji demograficznej. Problem niskiej dzietności - niestety - dotyka większość krajów naszego kontynentu. Bez wsparcia ze strony państwa wiele się w tej niesamowicie ważnej materii nie zmieni.

Na początku czerwca uczestniczyłem w promocji książki „Walka o Kościół na Złotych Łanach”. W książce, której autorem jest Maksymilian Pryga - członek Akcji Katolickiej i pracownik biura wiceministra Stanisława Szweda, obok części historycznej i skanów dokumentów znajdują się ciekawe wywiady z osobami, które wzięły udział w aż 124 delegacjach do władz wszystkich szczebli (łącznie z komitetem centralnym PZPR w Warszawie), aby uzyskać zgodę na wybudowanie kościoła. Co ciekawe i godne podkreślenia - ośrodek duszpasterski na Złotych Łanach był ostatnim miejscem, które kardynał Karol Wojtyła wizytował przed wyjazdem do Watykanu na konklawe w 1978 roku. Papież z Polski wielokrotnie wspominał, że przez Złote Łany spóźniłby się na konklawe.

Przypominam o nowym biurze w Czechowicach-Dziedzicach. Biuro znajduje się przy ulicy J. Słowackiego 2 (na pierwszym piętrze) i jest czynne w środy i piątki od godziny 12:00 do 16:00. W celu umówienia spotkania proszę dzwonić pod numer telefonu 502-236-518.

Andrzej Kamiński