Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

01-06-2011 08:15
Tematyką posiedzenia było:
1. Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta.
2. Omówienie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu.