Widziane z Senatu

24-04-2017 12:17
("Kronika Beskidzka" nr 16 (3141) z 20 kwietnia 2017 r.)

Po długim, 40 dniowym okresie Wielkiego Postu nadzieją napełnia nas Niedziela Wielkanocna. Jako chrześcijanie wierzymy, że Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał! Jako katolicy nie możemy być pesymistami, przeciwnie, każdego dnia powinniśmy głosić światu wielką radość Zmartwychwstania.

31 marca odbyło się zorganizowane przeze mnie - w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia - spotkanie z dr. inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Pan Zięba od kilkudziesięciu lat walczy o prawa do życia dla każdego człowieka. Jest znanym i cenionym publicystą, komentatorem i działaczem, a także wykładowcą akademickim. Spotkanie w Bielsku-Białej rozpoczęło się od mojego referatu w którym przedstawiłem działania podejmowane przez obecne władze państwowe na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin. Następnie odbyła się projekcja kilkunastominutowego filmu nt. rozwoju dziecka w łonie matki, po której głos zabrał Pan Antoni Zięba. W czasie ponad godzinnej prelekcji prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka uzasadniał - za pomocą argumentów etycznych i naukowych - konieczność ochrony życia każdej istoty ludzkiej na każdym etapie jej rozwoju, a także opowiadał o swojej dotychczasowej działalności. Spotkanie należy zdecydowanie uznać za udane.

Powoli zbliża się okrągła, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten ważny jubileusz zasługuje na wyjątkową oprawę. W czasie ostatniego, 38. Posiedzenia Senatu (29-30 marca) zajmowaliśmy się m.in. „Ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. Ustawa ta określa zasady przygotowania obchodów tej ważnej rocznicy. Zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę a także promocję idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości w kraju i za granicą będzie wykonywać komitet, powołany na mocy ustawy, a kierowany przez prezydenta.

Często w stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości pada zarzut, jakoby objawiały się niszczeniem gospodarki i kondycji finansowej państwa bądź, w najlepszym wypadku, totalną ignorancją w tych dziedzinach. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Poniżej postaram się zasygnalizować pewne pozytywne sygnały świadczące o dobrej sytuacji gospodarczej Polski. W IV kwartale 2016 roku Polska miała najwyższy wzrost PKB wśród największych gospodarek UE. Wzrost ten wyniósł 3,1% w stosunku do IV kwartału 2015 oraz o 1,7% w stosunku do III kwartału 2016 roku. Wzrost PKB w IV kwartale 2016 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem był najwyższy od 9 lat. W 2016 roku zanotowaliśmy deficyt w wysokości 2,4% PKB. Był to najniższy deficyt od 9 lat. W styczniu i lutym 2017 dochody budżetu Państwa były wyższe o 4,8 mld PLN w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 25,6%. Wzrost płac w zeszłym roku wyniósł 4,4%. Wprowadzamy wiele zmian korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: pakiet „100 zmian dla firm” (już obowiązujący), a także „Konstytucja Biznesu” (obecnie w konsultacjach). Badania i rankingi potwierdzają rosnącą pozycję Polski. W ostatnim badaniu Banku Światowego „Doing Business” (edycja 2017) Polska poprawiła swoją pozycję o 1 „oczko”, zajmując 24. miejsce (w gronie 190 państw) w rankingu łatwości prowadzenia biznesu.

Z badania, które przeprowadziła Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspólnie z HSBC oraz Grant Thornton wynika, że 97% inwestorów obecnych już w Polsce, zainwestowałoby w naszym kraju ponownie. Z badania wynika również, że sami inwestorzy ocenili klimat inwestycyjny w Polsce w 2016 r. jako najlepszy od 10 lat. Mali i średni przedsiębiorcy zadeklarowali w 2016 r. inwestycje wyższe o 20% w porównaniu z 2015 r. Polska zajmuje także chlubne, 5 miejsce na świecie, wśród najlepszych miejsc pracy dla kobiet (wg rankingu The Economist).

Andrzej Kamińs