500-lecie reformacji - list okolicznościowy

09-02-2017 11:45
Cieszyn, 08. 02. 2017 r.

Bp Adrian Korczago
Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP


W roku 2017 przypada 500-lecie Reformacji. Rocznica ta winna być dla nas okazją do rozważania tych brzemiennych w skutkach wydarzeń historycznych.

Z dystansu czasowego można lepiej zrozumieć i przedstawić wydarzenia historyczne.

Marcin Luter jako teolog, u progu czasów nowożytnych, w sposób zasadniczy przyczynił się do radykalnej zmiany rzeczywistości kościelnej i sakralnej świata zachodniego. Imię Marcina Lutra związane jest przez wieki ze wspomnieniem bolesnego okresu, a zwłaszcza z doświadczeniem początków głębokich podziałów w Kościele.

Ojciec Święty, Jan Paweł II pragnął, aby rok 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra, który przypadał w 1983 roku, ukształtować w duchu prawdziwie ekumenicznym, aby służyło to sprawie jedności chrześcijaństwa.

Starajmy się, aby w rozpoczynającym się roku 500-tnej rocznicy Reformacji dotrzeć do pogłębionego i pełniejszego obrazu, tych historycznych wydarzeń, a także do krytycznej refleksji nad różnorodną spuścizną Marcina Lutra. Chodzi o uzyskanie właściwego obrazu całej epoki Reformacji oraz osób, które są z nią związane.

Idąc za wskazaniem Jana Pawła II, nie powinniśmy ulegać pokusie by stawać się sędziami historii, ale mieć na celu lepsze zrozumienie minionych wydarzeń, tak aby poprzez prawdę znaleźć wspólną interpretację przeszłości, osiągając zarazem nowy punkt wyjścia dla dzisiejszego dialogu.

W tym duchu, w dniu 1 lutego 2017 roku, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej podjęli uchwałę, w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich. Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować polskich protestantów, którzy współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny dostrzegając potrzebę upamiętnienia wkładu protestantów w rozwój i dobrobyt polskiego narodu, w tym również mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.

Niech trwający dialog ekumeniczny znajduje oparcie w tym co nas nadal łączy, przede wszystkim w Słowie Pisma Świętego, w trosce o jedność chrześcijan, o dobro wspólne i godność osoby ludzkiej.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Kamiński

W poniższym linku wystąpienie senatora Tadeusza Kopcia i moje (od 10:00):

https://www.youtube.com/watch?v=JfE_WlC9KnI&feature=youtu.be