Sieć szpitali - pytania i odpowiedzi dla samorządowców

27-01-2017 13:57
Skan broszury zawierającej zbiór najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących, m.in. nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zachęcam do lektury!