Konferencja naukowa 8 grudnia

09-12-2016 14:57
8 grudnia w sali konferencyjnej NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Senatora RP Andrzeja Kamińskiego, Centrum Promotorów Idei św. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana o/ Bielsko-Biała. Temat konferencji brzmiał: Przeszłość i przyszłość polskiej rodziny".

W obradach uczestniczyli: dokt. Paweł Grzegorz Korzondkowski dyrektor Biura Senatora RP Andrzeja Kamińskiego, wiceprezes Diecezjalnego Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej Pani mgr Irena Olma, dokt. Tomasz Kowalik dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokt. Maksymilian Pryga dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Stanisława Szweda, członek Beskidzkiego Zarządu NSZZ SOLIDARNOŚĆ Piotr Gołab, diecezjalny duszpasterz Rodzin ks. dr Tomasz Gorczyński, prezes Fundacji im. Jana Łukasiaka mgr Marian Gacek wraz Radną Gminy Milówka mgr Wiesławą Marią Gacek, prof. nadzw. dr hab. Marek Rembierz (przesłał swój referat do odczytania) ,prof. dr hab. Olha Prokopenko, dr Stanisław Ciupka, dr Stanisław Michałowski.

Uczestnicy wysłuchali sześciu ciekawych referatów. Odbyła się także interesująca dyskusja. Owocem obrad będzie wydana w najbliższych miesiącach publikacja naukowa.