Finał konkursu "Obrazki z Sienkiewicza"

23-11-2016 15:26
W poniedziałek 21 listopada udałem się do Warszawy z prawie 30 osobową grupą dzieci z ich rodzicami i opiekunami na finał konkursu "Obrazki z Sienkiewicza". Spośród 97 prac przesłanych do mojego biura senatorskiego na ogólnopolski etap wybrano 12 prac autorstwa 16 osób. Ogółem w całej Polsce do finału zakwalifikowano 174 prace. Spośród tych 174 prac nagrodzono 28 - w tym 4 prace autorstwa 9 uczestników z mojego biura (najlepszy wynik w całej Polsce).

W czasie naszego pobytu na terenie parlamentu wysłuchaliśmy przemówień parlamentarzystów i organizatorów konkursu oraz zaproszonych gości. Zwycięzcy, a także wszyscy wyróżnieni otrzymali upominki. Następnie dzieci wzięły udział w głosowaniu (połączonym z obradami) w Sali Plenarnej Senatu. Na koniec zjedliśmy wspólnie obiad oraz zwiedziliśmy różne ciekawe miejsca w parlamencie.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratuluję. Osobom, których prace nie dostały się na ogólnopolski etap konkursu dziękuję za udział i przesłanie pięknych prac. Szczególnie mocno dziękuję Paniom z pięcioosobowego jury, które wybrało najlepsze prace na etapie okręgowym. Mam nadzieję, że kolejne konkursy będę cieszyć się nie mniejszą popularnością.

Lista laureatów:

- Krzysztof Zając, Zuzanna Sajdak, Sebastian Oboza, Laura Dyczek, Konrad Tlałka, Daria Dworak (wspólna praca multimedialna; przedszkole nr 42 w Bielsku-Białej),
- Kamil Loranc (praca multimedialna; Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej),
- Julia Wojtacha (praca literacka; Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi)
- Maria Dymel (praca plastyczna; Publiczne Gimnazjum w Kobiernicach).

Relacja na stronie Senatu:
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9234,final-konkursu-obrazki-z-sienkiewicza.html

Zdjęcia wykonane przez pracowników parlamentu:
https://www.flickr.com/photos/senatrp/albums/72157675685432280