Uroczyste otwarcie stacjonarnego hospicjum

26-09-2016 10:51
Poniżej list, który skierowałem do Pani Grażyny Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała, 24. 09. 2016 r.

Sz. P.
Grażyna Chorąży
Prezes

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
w Bielsku-Białej

Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste poświęcenie Stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Niestety nie mogłem dziś przybyć osobiście do Bielska-Białej. Proszę jednak o przyjęcie wyrazów szczerego szacunku i uznania dla wszystkich osób, bez których to wielkie dzieło nie mogłoby powstać.

Jak zapewne wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości wiedzą droga do powstania stacjonarnego hospicjum nie była łatwa i wymagała ogromnego zaangażowania wielkiej rzeszy dobrych ludzi – księży i świeckich, osób młodszych i starszych, zdrowych i chorych. Największe podziękowania i gratulacje należą się władzom i członkom Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku-Białej z Panią Grażyną Chorąży na czele, a także księżom z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W ostatnich dniach obserwujemy wielką walkę o prawną ochronę życia osób nienarodzonych. Polska ma szansę stać się światowym liderem w kwestii ochrony życia. Przy tej okazji nie możemy zapominać o konieczności ochrony życia osób starszych i chorych. Ochrony, która polega także na zapewnieniu odpowiednich warunków życia. Życie ludzkie jest święte na każdym etapie swojego rozwoju. Placówki takie jak właśnie otwierane Hospicjum im. św. Jana Pawła II bardzo dobrze świadczą o tej prawdziwe pomagając wielu ludzi prawdziwie po ludzku przeżywać swoją chorobę i w sposób godny umierać. Mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie ludzi chętnych do pomocy w Waszym dziele.

Za całe dobro które wykonujecie jeszcze raz dziękuję.