Dożynki 2016

29-08-2016 12:00
Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Wierni prastarej tradycji każdego roku na zakończenie żniw obchodzimy święto rolniczego stanu – Dożynki. Codzienne błaganie: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” znajduje swój symboliczny wyraz w bochnie chleba, przyniesionym uroczyście na Dożynki. Czas dożynek, tak silnie zapisanych w naszej polskiej, narodowej tradycji, był od wieków czasem radości z dobrze wykonanej pracy.

W jednym z Psalmów czytamy „Bóg błogosławił, ziemia plon wydała” (Ps. 67). Wierzymy, że uczciwa, sumienna praca, będąca, tak jak praca rolnika, służbą społeczną, jest miła Najwyższemu.
Dożynki – piękny staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Drodzy Rolnicy, w tym dniu rolniczego święta przyjmijcie wyrazy głębokiego szacunku i uznania za codzienny wysiłek dzięki któremu zapewniacie wyżywienie naszego narodu. Oglądając owoce waszej pracy mogę śmiało stwierdzić, że stanowicie ogromny potencjał talentów – ducha i umysłu, silnej woli i wytrwałości. Myślę, że powinniśmy być dumni z rosnącej siły oraz pozycji naszego rolnictwa, chociaż nie brakuje trudności i rozmaitych barier.

Jak wszyscy wiemy rolnictwo nie jest łatwą formą działalności gospodarczej człowieka. Zależność od sił przyrody, możliwość zniszczenia efektów pracy przez klęski żywiołowe każe z pokorą podchodzić do pracy rolnika. Na kondycję rolnictwa mają jednak wpływ nie tylko trudne do przewidzenia zjawiska przyrodnicze, ale także sytuacja rynkowa i wiele innych czynników. Wieś polska stale się zmienia. Szeroko rozumiane wsparcie Rolników oraz dbałość o rozwój obszarów wiejskich powinny być priorytetem każdego polskiego rządu.

Ciesząc się z zakończonych żniw pragnę jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić i podziękować za Waszą pracę i plony, za pielęgnowanie i poszanowanie ojcowizny. Życzę Państwu, Państwa rodzinom i bliskim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę, aby polska wieś z każdym rokiem stawała się coraz silniejsza ekonomicznie i zasobniejsza.

Szczęść Boże!

Andrzej Kamiński

(na zdjęciach uroczystości dożynkowe w Zasolu Bielańskim i gminie Jasienica)