Widziane z Senatu (21 VII 2016 r.)

25-07-2016 11:24
Zapewne każdy zgodzi się z twierdzeniem, że stosunki między państwami i narodami powinny być życzliwe oraz wolne od uprzedzeń i wrogości. Szczególnie ważne są dobre relacje między sąsiadami, państwami, z którymi przez wieki wiązała nas wspólna historia oraz tymi, z którymi mamy wspólne cele. Takim właśnie państwem jest Ukraina – kraj obecnie bardzo osłabiony i potrzebujący różnego rodzaju wsparcia.

W relacjach między państwami i narodami nie można jednak zapominać o momentach trudnych, a także różnych wydarzeniach, które nadal pozostają swego rodzaju krwawiącą raną. W relacjach polsko-ukraińskich taką raną są mordy dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej (i mniejszościach narodowych zamieszkujących teren II RP) w latach 1939-1945. Ta okropna tragedia niestety dość często była zbywana milczeniem w imię błędnego twierdzenia, iż mówienie o niej może przeszkadzać w dobrych stosunkach pomiędzy naszymi państwami. Uważając, że prawdziwe pojednanie i dobrą współpracę można prowadzić tylko na fundamencie prawdy, Senat RP przyjął 7 lipca uchwałę w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945. W uchwale zauważono, iż Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. (…) do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane – zgodnie z prawdą historyczną – ludobójstwem. Dlatego też Senat Rzeczypospolitej Polskiej postuluje, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Ponieważ w ostatnim czasie odbyło się kilka posiedzeń Senatu miałem okazję złożyć sporo oświadczeń. Jedno z nich dotyczyło kwestii przywrócenia wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień z Karty Nauczyciela oraz statusu nauczycieli. Problem dotyczy osób, które były już zatrudnione na zasadach ustawy Karta Nauczyciela, a zmianę w kwestii ich zatrudnienia wprowadziła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Po wprowadzeniu tej ustawy pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych stali się pracownikami samorządowymi i, po upływie 2-letniego okresu przejściowego, utracili nabyte na podstawie Karty Nauczyciela uprawienia, co poskutkowało zmniejszeniem ich zarobków, utratą nabytych stopni awansu zawodowego, utratą dodatków, podwyższeniem wymiaru czasu pracy, zmniejszeniem wymiaru urlopu oraz zmianą uprawnień emerytalnych. W poprzedniej kadencji posłowie PiS przedstawili projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywracał uprawienia z Karty Nauczyciela nauczycielom i wychowawcom z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Niestety został on odrzucony. Obecnie wiele wskazuje na to, iż w tej sprawie uda się wreszcie przywrócić dawne zasady.

Od kilku miesięcy trwa walka w obronie działającego w Goczałkowicach-Zdroju uzdrowiska. Pracownicy, władze gminy oraz wiele osób związanych z uzdrowiskiem protestują przeciwko mogącej niedługo nastąpić prywatyzacji tego podmiotu (a także trzech innych uzdrowisk z terenu województwa śląskiego). Zarząd Województwa Śląskiego konsekwentnie twierdzi, iż prywatyzacja jest koniecznością, a także, iż wszyscy na niej skorzystają, a na pewno nikt nie zostanie pokrzywdzony. Z tym punktem widzenia nie zgadza się wiele osób, z których część zwróciła się o pomoc do mojego biura. Podjąłem działania zmierzające do wyjaśnienia tej kwestii i zaprzestania procesu prywatyzacji uzdrowiska. Czy okażą się skuteczne? Czas pokaże. Niestety w tym wypadku nawet Ministerstwo Zdrowia nie może pomóc, gdyż decyzja należy do samorządu.

2 lipca w Hałcnowie odbyła się bardzo ważna dla miasta Bielska-Białej i całej diecezji bielsko-żywieckiej uroczystość. Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore dokonał ogłoszenia tytułu i godności bazyliki mniejszej dla kościoła Nawiedzenia NMP. Od tego momentu hałcnowska świątynia jest pierwszą bazyliką w naszej diecezji. Niestety z powodu innych obowiązków nie mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu osobiście. W moim liście skierowanym na ręce kustosza sanktuarium, ks. Stanisława Morawy, wyraziłem radość z tego doniosłego wydarzenia, podkreślając znaczenie hałcnowskiego sanktuarium dla naszej diecezji.

28 czerwca w kościele p.w. św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie z ks. prof. dr hab. Dariuszem Oko (teologiem, filozofem, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i podróżnikiem). W czechowickiej świątyni wykładu poświęconego ideologii gender wysłuchało około 70 osób. Wszystkim dziękuję za przybycie i już dziś, wraz z wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem, zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi, które będą odbywać się od września.

Tymczasem życzę wszystkim udanych wakacji i urlopów. Do zobaczenia!