Aktywność w Senacie

Oświadczenie - apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei.. (20-02-2019 09:42)

Oświadczenie złożone 14 lutego 2019 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. objęcia programem modernizacji dworca głównego w Czechowicach-Dziedzicach (15-02-2019 14:19)

Oświadczenie złożone 24 stycznia 2019 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. porozumienia wojewodów co do sposobu dofinansowania przewozów kolejowych... (15-02-2019 14:12)

Oświadczenie złożone 24 stycznia 2019 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. interpretacji art. 13 lit. h rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PEiR z dnia 15.03.2006 (15-02-2019 14:09)

Oświadczenie złożone 24 stycznia 2019 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia (31-10-2018 10:51)

Oświadczenie złożone 28 września 2018 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. przepisów ustawy z 27 paździenika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w... (24-08-2018 12:10)

Oświadczenie złożone 29 czerwca 2018 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. wprowadzenia tzw. świadczeń substytucyjnych dla osób wywiezionych w głąb ZSRR... (03-07-2018 10:15)

Oświadczenie złożone 16 maja 2018 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. zmiany regulacji definiujących miejsce zamieszkania „uprawnionego” na gruncie ustaw (24-04-2018 09:42)

Oświadczenie złożone 16 kwietnia 2018 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Mar (24-04-2018 09:39)

Oświadczenie złożone 15 marca 2018 r. ... czytaj więcej

Oświadczenie ws. wpisania do Konstytucji RP ojcostwa jako wartości przez nią chronionej (24-04-2018 09:35)

Oświadczenie złożone 8 marca 2018 r. ... czytaj więcej


wcześniejsze wiadomości