Program wyborczy

Szanowni Państwo!

Dziękuję za poparcie mojej kandydatury w wyborach do Senatu RP. Bycie reprezentantem Podbeskidzia i Ziemi Pszczyńskiej w izbie wyższej naszego parlamentu to dla mnie wielki zaszczyt.

Długoletnie zaangażowanie samorządowe, zawodowe i społeczne utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest troska o dobro wspólne budowane w oparciu o wartości, do których należą godność osoby ludzkiej i zdrowa rodzina. Budowanie dobra wspólnego oraz umiłowanie Ojczyzny domagają się jedności w działaniach.

Niewątpliwie największym wyzwaniem na najbliższe lata jest poprawa jakości życia wszystkich polskich rodzin oraz zapewnienie pracy i godziwej płacy bez potrzeby emigracji zarobkowej. Wspieranie rodzin gwarantuje lepszą przyszłości.

Czerpiąc z uniwersalnego nauczania Kościoła katolickiego, za aksjomat myślenia i działania w sprawach publicznych uznaję poszanowanie godności każdego człowieka i ochronę życia ludzkiego. Nasze państwo winno być rozumiane także jako jakość moralna i mieć mocne podstawy etyczne.

Pomyślność naszego Narodu i jego godne miejsce w Europie zależy od tego, czy będzie on wykształcony oraz świadomy swej dawnej i obecnej roli, czy państwo będzie chronić i premiować aktywność obywateli i ich przedsiębiorczość. Bardzo ważne są ponadto wzrost gospodarczy naszego kraju, wsparcie rolnictwa oraz rozwój wsi.

Jestem głęboko przekonany o tym, że wierność tradycji, patriotyzm i duma narodowa sprzyjają rozwojowi państwa. Chcę pracować dla bezpiecznej Polski, kraju, w którym obowiązuje zasada „zero tolerancji” wobec łamania prawa, a sądy działają sprawnie i wydają sprawiedliwe wyroki. Za bardzo istotne, ponieważ dotyczące każdego z nas, uważam także działania na rzecz rozwoju służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i kultury.

Wykonując mój mandat pracuje w Komisjach Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, a także Nauki, Edukacji i Sportu.

Priorytetami mojej działalności senatorskiej będą: