Galeria

XX rocznica erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Sesja naukowa w Hałcnowie.